fbpx

Продукти за првантивна защита Bochemit Opti F

Универсален биоциден импрегнант за дърво. Kонцентрат и готов за употреба

Продукти за вече нападна дървесина от вредители – Bochemit Plus I

Импрегнант за противопожарна защита – Bochemit Antiflash

Специални продукти за третиране на дървени повърхности.

Финишни покрития Bochemit Estetik

Импрегнанти на маслена основа с дълготрайно оцветяване и безцветни

Финишни покрития Bochemit Estetik Vintage

Финиш на маслена основа с дълготрайно оцветяване