logo_bochemit

1918 Bochemie изгражда своето ноу-хау от повече от 110 години. След цялото това време Bochemie постига реномето си на една от най-силните, ползващи се с доверие Централноевропейски производителки на маркови продукти, по-специално химикали, дезинфектанти и детергенти. И благодарение на отдадеността на продължителни интензивни  изследвания  и  разработки, Bochemie стана водещ производител на модерни химични продукти, които отговарят гъвкаво на текущите изисквания на нашите потребители. През 1904 е основан предшественикът на Bochemie-компания,  наречена Österreichisches Chemikalienwerk RudolfGoldschmidt & Comp. 

С течение на годините Bochemie постепенно се ангажира в производството на катранени и цинкови бои и полисиликон. Нашите химици можеха да разработят и Хлорамин (Chloramine). Сред най-важните ни продукти за всички времена без съмнение е Аспирин (Aspirin) и изкуствения подсладител Захарин (Sacharin), който има голям успех в световен мащаб и даже преди войната е бил изнасян по целия свят. Ние вярваме, че познанията ни и отговорното ни поведение в химичната индустрия ще подпомогне устойчивото развитие и затова ние продължаваме нашите усилия в проекти по околната среда и разширяваме тези дейности. За отпадъците ние търсим възможност за повторна употреба и за получаване на ценни суровини за по-нататъшно използване в производството. Новите технологии се проектират не само за химичната индустрия, те допринасят и за възстановяването на природните ресурси. Ние сме  решени да разработваме продукти, които  защитават и подобряват околната среда. Ние постоянно усъвършенстваме съществуващите продукти, за да ги направим безопасни и дружелюбни за околната среда, колкото е възможно. Търсим все по-нови и иновативни решения, както и нови области на приложени

Научете повече за нашите продукти за ефективна защита на дървото

Дървото е много популярен материал с дълга история за приложения в гражданското строителство. То има много отлични качества, подлежи на свързващи и довършителни манипулации, а освен това, има приятен естетически вид.В идеални условия дървото може да служи десетки, стотици и понякога хиляди години. За съжаление много рядко се постигат идеални условия. Затова е препоръчително да се предотвратяват нежеланите рискове от атака на различни вредители чрез ефективна химична защита

bochemit_history

BOCHEMIT® означава професионални продукти за дълготрайна и краткотрайна защита на дървен строителен материал и други дървени елементи срещу разрушаващи дървото вредители – насекоми, гъбички и плесени.
›› Импрегниращите агенти на BOCHEMIT® предлагат голямо удобство за потребителя и лесно и просто приложение, което може да се използва в професионалната и битовата сфера.
›› BOCHEMIT® може да се прилага чрез нанасяне, напръскване, потапяне, инжектиране и импрегниране под вакуумно налягане.
›› Продуктите на BOCHEMIT® съдържат уникална композиция от биоцидни вещества от нова генерация, които осигуряват перфектна защита срещу атака на разрушаващи дървото насекоми, гъбички и плесени, като позволяват на дървото да диша естествено.
›› BOCHEMIT® има перфектна, безпогрешна способност да прониква в дървото по бърз и равномерен начин и да го защитава в последствие.
›› BOCHEMIT® отговаря на всички Европейски стандарти и регламенти, на основание на които са сертифицирани агентите. 
›› BOCHEMIT® има собствена изследователска група, директно насочена към агенти за защита на дърво. 
›› Продуктите на BOCHEMIT® се усъвършенстват и иновират непрекъснато, за да отговарят на съвременните пазарни тенденции и изисквания на потребителите.
›› BOCHEMIT® не означава само продукти, то означава повече – нашите професионалисти са готови да Ви помогнат с технология, непрекъснати консултации, техническа помощ, подпомагане в развойната дейност и уточняване на правилната концентрация на работните разтвори.

 

Ние защитаваме дървения материал повече от 50 години

Повече от 50 години Bochemie е насочена към разработването и търговията с изделия за третиране на рязан строителен дървен материал срещу биотични вредители. Ние регистрирахме първи бранд Lastanox® като търговска марка още през 1967. След пускането на пазара през 1968 нашите продукти преминаха през много промени. Lastanox постепенно стана Pre gnolit® и след това Bochemit® през 1992. Ние променихме не само имената и дизайна на продуктите, но и портфолиото и по-специално рецептите на изделията. Но винаги с цел за защита на дървото, с използване на най-новите познания от научно-изследователската дейност, със спазване на актуалното законодателство-всичко това в хармония с устойчивото развитие и опазването на околната среда